http://bip.gov.pl

GMINA TUCHOLA

Informacja dla osób niesłyszących
Informacja dla osób niesłyszących
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała nr XIV/120/03
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola 

Uchwała nr XIV/120/03
Rady Miejskiej
w Tucholi
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. nr23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. nr 80, poz. 717/

Rada Miejska
uchwala, co następuje:


1. Nadać ulicy w mieście Tuchola - działkom oznaczonym geodezyjnie nr 1691/6, 1691/4, 1691/9 i 1691/14 nazwę "ul. Zielona".
Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały zlecić Burmistrzowi Tucholi.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Ryszard Wojciechowski

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nr 155, poz. 2074 z dnia 5.12.2003 r.

Ilość odwiedzin498
Osoba wprowadzającaBarbara Biernacka
Osoba wprowadzająca
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBarbara Biernacka
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Data utworzenia2003-11-04
Data ukazania się2003-11-04
Ostatnia zmiana2006-08-18
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Tel. 52 564 25 00
fax 52 334 21 38


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...