http://bip.gov.pl

GMINA TUCHOLA

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała nr XIV/120/03
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola 

Uchwała nr XIV/120/03
Rady Miejskiej
w Tucholi
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. nr23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. nr 80, poz. 717/

Rada Miejska
uchwala, co następuje:


1. Nadać ulicy w mieście Tuchola - działkom oznaczonym geodezyjnie nr 1691/6, 1691/4, 1691/9 i 1691/14 nazwę "ul. Zielona".
Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały zlecić Burmistrzowi Tucholi.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Ryszard Wojciechowski

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nr 155, poz. 2074 z dnia 5.12.2003 r.

Ilość odwiedzin472
Osoba wprowadzającaBarbara Biernacka
Osoba wprowadzająca
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBarbara Biernacka
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Data utworzenia2003-11-04
Data ukazania się2003-11-04
Ostatnia zmiana2006-08-18
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Tel. 52 564 25 00
fax 52 334 21 38


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...